صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۳,۶۷۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۶,۳۲۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۷۳,۷۴۶,۳۶۳,۳۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰۹:۴۴:۱۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت - قابل معامله
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۰,۱۶۳ ۱۰,۱۵۲ ۱- ۷,۸۷۰,۰۰۰ ۲۶۳,۳۱۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۴۳,۶۷۶,۶۴۶ ۲,۴۷۳,۷۴۶,۳۶۳,۳۷۵
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۰,۱۴۶ ۱۰,۱۳۵ ۱- ۰ ۲۵۵,۴۴۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۳۵,۸۰۶,۶۴۶ ۲,۳۸۹,۷۹۲,۴۸۸,۸۵۱
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۰,۱۲۵ ۱۰,۱۱۳ ۴ ۰ ۲۵۵,۴۴۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۳۵,۸۰۶,۶۴۶ ۲,۳۸۴,۸۲۶,۳۶۳,۰۳۴
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۱۰۷ ۴ ۰ ۲۵۵,۴۴۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۳۵,۸۰۶,۶۴۶ ۲,۳۸۳,۳۵۶,۱۲۸,۳۱۶
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۱۰۱ ۴ ۰ ۲۵۵,۴۴۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۳۵,۸۰۶,۶۴۶ ۲,۳۸۱,۸۸۷,۵۶۹,۳۱۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۰۹۵ ۵ ۰ ۲۵۵,۴۴۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۳۵,۸۰۶,۶۴۶ ۲,۳۸۰,۴۱۷,۰۷۳,۳۷۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۸۸ ۶ ۰ ۲۵۵,۴۴۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۳۵,۸۰۶,۶۴۶ ۲,۳۷۸,۷۲۴,۱۶۳,۸۰۳
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۰۹۹ ۱ ۱۴,۸۳۰,۰۰۰ ۲۵۵,۴۴۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۳۵,۸۰۶,۶۴۶ ۲,۳۸۱,۴۷۷,۷۵۲,۷۳۰
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۱۰۰ ۲ ۰ ۲۴۰,۶۱۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۹۷۶,۶۴۶ ۲,۲۳۱,۹۰۶,۱۸۸,۵۲۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۰۹۹ ۲ ۰ ۲۴۰,۶۱۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۹۷۶,۶۴۶ ۲,۲۳۱,۵۶۴,۶۱۰,۸۶۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۰,۰۹۸ ۱۰,۰۸۸ ۰ ۰ ۲۴۰,۶۱۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۹۷۶,۶۴۶ ۲,۲۲۹,۲۷۳,۳۱۲,۸۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۸۳ ۰ ۰ ۲۴۰,۶۱۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۹۷۶,۶۴۶ ۲,۲۲۸,۱۸۹,۳۹۴,۱۹۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۰۷۹ ۱ ۷,۹۳۰,۰۰۰ ۲۴۰,۶۱۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۹۷۶,۶۴۶ ۲,۲۲۷,۲۷۹,۵۸۳,۹۶۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۰,۰۸۲ ۱۰,۰۷۳ ۰ ۰ ۲۳۲,۶۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۱۳,۰۴۶,۶۴۶ ۲,۱۴۶,۰۲۹,۰۸۶,۳۴۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۷۵ ۳ ۱۴,۸۸۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۱۳,۰۴۶,۶۴۶ ۲,۱۴۶,۳۴۱,۱۰۷,۱۵۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۰۷۱ ۴ ۱۴,۸۸۰,۰۰۰ ۲۱۷,۸۰۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۱۹۸,۱۶۶,۶۴۶ ۱,۹۹۵,۸۳۳,۲۶۲,۵۸۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۰۷۱ ۴ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۸۶,۶۴۶ ۱,۸۴۵,۸۷۳,۸۷۴,۹۹۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۰۷۰ ۲۳ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۸۶,۶۴۶ ۱,۸۴۵,۶۹۵,۱۲۸,۲۳۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۶۶ ۲۴ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۸۶,۶۴۶ ۱,۸۴۴,۸۸۲,۴۰۳,۶۳۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۶۱ ۲۶ ۰ ۲۰۲,۹۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۸۶,۶۴۶ ۱,۸۴۴,۰۶۸,۵۳۱,۶۷۱