صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۱,۳۵۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۱۴,۳۴۷,۰۵۸,۶۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۲:۵۹:۳۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت - قابل معامله
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۰,۱۱۶ ۱۰,۱۰۴ ۱۲- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۱۴,۳۴۷,۰۵۸,۶۴۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۰۹۵ ۲- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۱۲,۰۳۸,۹۱۹,۵۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۰,۱۰۰ ۱۰,۰۸۸ ۲- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۱۰,۱۸۴,۷۸۸,۸۶۰
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۸۷ ۰ ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۹,۸۴۶,۴۶۰,۱۶۴
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۸۴ ۴- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۸,۹۶۰,۱۸۴,۷۳۱
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۰۷۹ ۴- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۷,۷۰۰,۰۷۱,۱۸۷
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۴ ۳- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۶,۴۳۸,۲۱۲,۰۵۵
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۰۷۰ ۳- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۵,۱۷۸,۴۲۲,۵۰۹
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۶۲ ۴- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۳,۱۱۲,۶۲۸,۹۲۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۶۵ ۲۳ ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۳,۹۹۹,۰۷۱,۲۸۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۰۶۴ ۳- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۳,۶۱۶,۴۶۹,۷۳۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۶۱ ۲- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۲,۸۴۸,۴۴۹,۱۵۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۰,۰۶۷ ۱۰,۰۵۶ ۱- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۱,۵۹۳,۲۰۴,۳۴۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۰,۰۶۲ ۱۰,۰۵۲ ۲- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۰,۳۳۸,۱۱۰,۷۷۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۳۹ ۲- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۹۶,۸۶۹,۰۳۱,۹۴۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۳۴ ۲- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۹۵,۶۱۴,۷۹۵,۳۹۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۰۲۳ ۳- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۹۲,۷۰۶,۰۲۱,۹۶۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۰۱۹ ۴- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۹۱,۴۵۰,۶۷۵,۵۹۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۰,۰۲۶ ۱۰,۰۱۶ ۴- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۹۰,۶۶۳,۲۲۵,۸۱۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۰,۰۲۱ ۱۰,۰۱۱ ۳- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۸۹,۴۱۵,۸۹۲,۴۹۱