صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۹,۹۳۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۲۵,۶۶۸,۰۸۸,۳۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۶
تاریخ انتشار
1398/04/24
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت - قابل معامله
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۱۴۷ ۲۹ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۱,۷۲۵,۶۶۸,۰۸۸,۳۶۵
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۰,۱۵۶ ۱۰,۱۴۳ ۳۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۱,۷۲۴,۹۸۱,۸۷۷,۴۶۶
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۱۳۶ ۲۹ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۱,۷۲۳,۸۱۲,۵۷۸,۶۲۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۰,۱۴۳ ۱۰,۱۳۱ ۲۹ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۱,۷۲۲,۸۸۲,۴۷۲,۴۲۶
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۰,۱۳۸ ۱۰,۱۲۶ ۲۹ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۱,۷۲۲,۰۱۸,۴۶۱,۴۳۵
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۰,۱۳۳ ۱۰,۱۲۰ ۳۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۱,۷۲۱,۱۵۴,۸۵۵,۸۵۸
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۰,۱۲۵ ۱۰,۱۱۲ ۲۷ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۱,۷۱۹,۷۲۲,۴۳۵,۸۷۰
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۰,۱۱۸ ۱۰,۱۰۵ ۲۶ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۱,۷۱۸,۶۰۵,۹۸۱,۸۹۱
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۰,۱۰۹ ۱۰,۰۹۷ ۲۱ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۱,۷۱۷,۱۲۵,۳۷۷,۸۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۹۳ ۲۱ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۶۶,۶۴۶ ۱,۷۱۶,۴۹۳,۳۹۸,۶۲۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۰۹۱ ۲۷ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۱,۴۱۶,۴۹۵,۰۳۷,۲۶۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۸۶ ۲۷ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۱,۴۱۵,۷۹۳,۷۵۴,۸۶۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۸۱ ۲۷ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۱,۴۱۵,۰۹۲,۸۹۹,۲۹۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۰,۰۹۰ ۱۰,۰۷۶ ۲۵ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۱,۴۱۴,۲۷۷,۹۵۲,۳۹۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۶۸ ۲۵ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۱,۴۱۳,۲۷۵,۲۸۰,۸۴۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۶۵ ۲۷ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۱,۴۱۲,۷۵۴,۶۹۲,۵۸۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۰۶۱ ۲۸ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۱,۴۱۲,۲۶۸,۰۱۵,۹۷۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۵۶ ۲۸ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۱,۴۱۱,۵۸۶,۵۸۸,۹۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۰۵۱ ۲۸ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۱,۴۱۰,۸۹۰,۸۸۱,۳۷۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۴۷ ۲۷ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۳۶۶,۶۴۶ ۱,۴۱۰,۱۹۴,۵۸۳,۶۵۶