صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۴۸۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۲۰,۶۵۱,۲۸۴,۲۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۹۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۲:۵۸:۵۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت - قابل معامله
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۰,۱۹۲ ۱۰,۱۸۱ ۳۱- ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۱۲۰,۶۵۱,۲۸۴,۲۲۶
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۰,۱۸۷ ۱۰,۱۷۷ ۳۲- ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۱۱۹,۲۷۲,۳۶۷,۴۰۸
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۰,۱۸۳ ۱۰,۱۷۲ ۳۱- ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۱۱۷,۸۹۲,۴۲۸,۷۱۲
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۰,۱۶۸ ۱۰,۱۵۸ ۳۱- ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۱۱۳,۴۵۹,۶۱۳,۳۳۷
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۰,۱۵۸ ۱۰,۱۴۷ ۳۰- ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۱۱۰,۲۹۰,۹۹۲,۲۲۴
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۰,۱۳۴ ۱۰,۱۲۳ ۳۰- ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۱۰۳,۰۰۹,۳۴۶,۷۲۶
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۱۰۲ ۳۱- ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۹۶,۳۳۱,۰۰۰,۱۳۱
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۰۹۶ ۳۰- ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۹۴,۶۷۲,۸۴۵,۱۴۸
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۰۹۲ ۳۰- ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۹۳,۳۰۰,۰۸۶,۲۸۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۰,۰۹۸ ۱۰,۰۸۷ ۲۹- ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۹۱,۹۳۱,۲۹۰,۳۸۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۰۹۲ ۶- ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۹۳,۲۶۵,۲۶۲,۹۷۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۰,۰۹۷ ۱۰,۰۸۶ ۶ ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۹۱,۵۹۸,۴۶۳,۹۳۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۸۲ ۶ ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۹۰,۲۱۵,۴۵۰,۹۰۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۰۷۸ ۷ ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۸۹,۰۱۹,۵۶۵,۷۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۰۹۲ ۸ ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۹۳,۳۰۳,۳۴۴,۲۰۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۸۸ ۹ ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۹۲,۱۱۵,۱۰۳,۶۷۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۸۳ ۱۰ ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۹۰,۷۱۷,۶۳۷,۹۴۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۷۵ ۱۰ ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۸۸,۰۹۶,۶۳۸,۲۹۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۰,۰۷۷ ۱۰,۰۶۶ ۱۱ ۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۸۵,۴۸۸,۸۱۷,۱۳۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۰۵۵ ۲۷- ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ ۳۲۶,۱۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۰۶,۵۱۶,۶۴۶ ۳,۰۸۲,۰۷۸,۷۰۵,۴۰۰