صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۸۸۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۸۸۲,۱۳۹,۸۸۰,۷۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۵۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳:۵۹:۲۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۰,۳۷۲ ۱۰,۳۵۷ ۱۰۰- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۸۲,۱۳۹,۸۸۰,۷۲۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۰,۲۵۹ ۱۰,۲۴۵ ۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۷۷۴,۸۴۲,۴۵۳,۰۲۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۰,۲۴۷ ۱۰,۲۳۳ ۰ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۷۶۳,۵۰۶,۹۰۶,۰۹۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۰,۳۷۴ ۱۰,۳۷۰ ۰ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۹۴,۲۹۷,۳۶۴,۹۰۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۰,۳۶۰ ۱۰,۳۵۷ ۵ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۸۲,۰۷۹,۶۵۵,۲۱۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۰,۳۵۶ ۱۰,۳۵۳ ۵ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۷۷,۷۲۲,۴۳۵,۹۱۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۰,۳۵۱ ۱۰,۳۴۸ ۶ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۷۳,۳۷۳,۹۳۸,۸۰۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۰,۳۵۸ ۱۰,۳۵۵ ۶ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۷۹,۵۱۵,۳۶۷,۹۹۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۰,۳۵۷ ۱۰,۳۵۴ ۸ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۷۸,۹۰۶,۸۶۴,۸۶۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۰,۳۴۳ ۱۰,۳۴۰ ۴ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۶۵,۹۴۱,۴۳۰,۴۵۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۰,۳۲۶ ۱۰,۳۲۳ ۴ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۴۹,۷۴۰,۲۶۸,۰۶۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۰,۳۲۲ ۱۰,۳۲۰ ۸ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۴۶,۰۶۱,۲۹۰,۰۸۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۰,۳۱۷ ۱۰,۳۱۵ ۸ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۴۱,۷۶۷,۶۳۲,۰۹۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۰,۳۱۳ ۱۰,۳۱۱ ۸ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۳۷,۴۷۴,۲۰۲,۳۹۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۰,۲۹۹ ۱۰,۲۹۶ ۷ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۸۲۳,۶۵۴,۳۸۱,۸۶۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۰,۲۷۳ ۱۰,۲۷۰ ۱- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۷۹۸,۷۳۸,۸۱۷,۳۸۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۰,۲۶۹ ۱۰,۲۶۶ ۱- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۷۹۵,۳۳۲,۰۰۹,۹۲۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۰,۲۶۲ ۱۰,۲۶۰ ۳ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۷۸۹,۰۷۱,۱۰۹,۳۵۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۰,۲۴۳ ۱۰,۲۴۰ ۱ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۷۶۹,۹۰۵,۱۰۵,۷۷۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۰,۲۳۸ ۱۰,۲۳۵ ۱ ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۷۶۵,۳۸۰,۵۴۲,۲۱۱