صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۱,۳۵۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۲۳,۰۷۳,۷۹۵,۸۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۲:۵۶:۵۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت - قابل معامله
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۱۳۶ ۳۷- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۲۳,۰۷۳,۷۹۵,۸۴۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۲۹ ۳۷- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۲۱,۰۳۶,۱۰۹,۴۶۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۰,۱۳۱ ۱۰,۱۱۹ ۳۶- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۱۸,۴۴۵,۷۳۸,۵۱۹
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۰,۱۱۶ ۱۰,۱۰۴ ۱۵- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۱۴,۴۲۸,۱۱۵,۶۱۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۰۹۴ ۱۸- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۱۱,۶۳۷,۶۳۷,۳۸۷
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۸۹ ۱۸- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۱۰,۳۷۰,۳۶۵,۸۰۱
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۰,۰۹۶ ۱۰,۰۸۴ ۱۷- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۹,۱۰۳,۹۶۸,۵۳۶
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۰۷۶ ۱۵- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۶,۸۵۶,۶۸۹,۷۶۶
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۷۱ ۱۸- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۵,۶۳۲,۵۶۰,۰۲۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۶۸ ۱۸- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۴,۶۰۲,۰۹۸,۵۲۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۰۵۸ ۱۷- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۰۱,۹۵۹,۴۱۸,۷۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۴۸ ۱۵- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۹۹,۴۲۳,۴۹۷,۴۴۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۴۴ ۱۶- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۹۸,۱۶۳,۹۵۳,۳۲۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۰,۰۵۱ ۱۰,۰۳۹ ۱۵- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۹۶,۹۰۴,۹۵۵,۹۲۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۳۲ ۱۵- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۹۴,۹۹۰,۳۸۱,۷۷۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۰,۰۳۵ ۱۰,۰۲۳ ۱۶- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۹۲,۷۶۸,۷۴۹,۷۴۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۰,۰۲۷ ۱۰,۰۱۵ ۱۹- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۹۰,۴۹۶,۸۲۲,۴۶۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۱۱ ۲۰- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۸۹,۳۳۳,۶۲۷,۱۱۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۰,۰۱۷ ۱۰,۰۰۵ ۱۹- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۶۸۷,۷۰۹,۳۱۶,۱۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۰,۱۷۸ ۱۰,۱۶۶ ۱۸- ۰ ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ ۲,۷۳۱,۰۲۴,۵۶۳,۹۵۷