صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۶۴۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۸۷,۶۴۷,۵۵۸,۷۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۲:۵۹:۰۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت - قابل معامله
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۷۴ ۱۱۱- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۸۷,۶۴۷,۵۵۸,۷۰۱
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰,۰۶۳ ۱۰,۰۵۳ ۱۱۱- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۸۰,۷۸۳,۲۱۵,۱۰۱
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۴۹ ۱۱۱- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۷۹,۴۹۲,۴۷۴,۹۸۴
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۰,۰۳۵ ۱۰,۰۲۵ ۱۱۰- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۷۱,۷۱۸,۸۶۵,۳۴۱
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۱۵ ۱۱۰- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۶۸,۳۶۰,۶۳۳,۱۲۷
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۰,۰۲۰ ۱۰,۰۱۰ ۱۰۹- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۶۶,۹۰۲,۴۴۰,۳۸۴
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۰,۲۱۱ ۱۰,۲۰۰ ۱۰۸- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۳۲۸,۹۹۱,۹۶۶,۱۴۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۸- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۶۳,۷۲۰,۶۳۶,۹۴۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۰,۲۰۵ ۱۰,۱۹۴ ۱۰۹- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۳۲۶,۹۸۷,۱۴۱,۴۷۶
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۰,۱۹۰ ۱۰,۱۸۰ ۱۰۹- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۳۲۲,۳۸۶,۸۱۴,۴۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۰,۱۹۲ ۱۰,۱۸۲ ۱۰۹- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۳۲۲,۹۳۷,۰۴۹,۹۱۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۰,۱۰۹ ۱۰,۰۹۹ ۳۵- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۹۵,۹۵۰,۲۶۷,۵۰۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۰,۰۹۸ ۱۰,۰۸۸ ۳۴- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۹۲,۳۷۹,۱۸۱,۸۳۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۰,۰۹۵ ۱۰,۰۸۴ ۳۴- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۹۱,۱۴۰,۴۳۷,۶۴۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۰,۰۹۰ ۱۰,۰۸۰ ۳۵- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۸۹,۶۶۸,۰۷۴,۴۸۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۶۳ ۳۴- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۸۴,۱۴۷,۵۷۰,۵۲۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۵۹ ۳۵- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۸۲,۶۸۸,۵۳۴,۹۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۰۶۴ ۳۴- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۸۴,۶۰۹,۵۰۷,۹۵۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۰,۰۶۹ ۱۰,۰۶۰ ۳۴- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۸۳,۰۰۴,۸۹۸,۲۲۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۰,۰۸۷ ۱۰,۰۷۷ ۳۳- ۰ ۳۴۵,۹۹۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۵۶,۶۴۶ ۳,۲۸۸,۷۶۱,۰۴۵,۴۳۵