صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۱۱۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۸۴,۴۱۲,۳۹۷,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۳:۵۹:۲۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت - قابل معامله
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۰۷۰ ۳۴- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۶۸۴,۴۱۲,۳۹۷,۷۷۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۵۶ ۳۳- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۶۷۹,۳۵۷,۳۸۰,۸۰۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۳۹ ۳۳- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۶۷۳,۱۴۸,۲۰۳,۱۰۸
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۳۴ ۳۳- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۶۷۱,۴۶۱,۵۸۸,۳۹۶
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۰ ۳۳- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۶۶۹,۷۷۶,۸۵۹,۸۵۷
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۰۱۱ ۲۴- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۶۶۲,۸۱۴,۱۸۹,۸۵۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۰,۰۳۲ ۱۰,۰۲۴ ۳۲- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۶۶۷,۶۴۱,۶۲۹,۹۹۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۱۹ ۳۲- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۶۶۵,۹۵۹,۸۶۵,۰۳۹
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۰۱۰ ۳۲- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۶۶۲,۳۶۵,۱۳۷,۲۷۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۰۵ ۳۲- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۶۶۰,۶۸۷,۶۵۶,۰۶۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۵ ۳۱- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۷۲۳,۰۳۴,۸۲۸,۶۲۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۰,۰۰۹ ۱۰,۰۰۰ ۳۱- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۶۵۹,۰۰۴,۶۶۵,۵۷۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۷۱ ۳۱- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۷۲۱,۳۷۲,۰۰۶,۴۸۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۰,۱۷۳ ۱۰,۱۶۵ ۴۳- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۷۱۹,۲۰۰,۶۴۹,۸۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۰,۱۵۴ ۱۰,۱۴۶ ۳۱- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۷۱۲,۱۰۹,۶۱۱,۱۷۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۱۴۱ ۳۰- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۷۱۰,۴۷۵,۴۰۳,۶۰۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۱۵۱ ۳۰- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۷۱۴,۱۹۲,۴۸۸,۹۷۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱۰,۱۶۳ ۱۰,۱۵۴ ۴۹- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۷۱۵,۱۸۲,۰۹۳,۳۴۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۰,۱۵۸ ۱۰,۱۴۹ ۴۸- ۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۷۱۳,۵۶۴,۲۸۷,۲۶۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۰,۱۵۴ ۱۰,۱۴۵ ۴۸- ۱۹,۷۶۰,۰۰۰ ۳۸۵,۵۲۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۶۵,۸۸۶,۶۴۶ ۳,۷۱۱,۹۳۷,۴۲۹,۸۳۶