صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۴,۹۸۳,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۶۹۱,۵۱۲,۷۷۲,۹۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۵۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۵۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۳۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۰۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۰,۵۵۰ ۱۰,۵۳۵ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۹۱,۵۱۲,۷۷۲,۹۰۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۰,۵۴۵ ۱۰,۵۳۰ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۸۷,۳۷۷,۱۹۸,۸۷۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۰,۵۴۰ ۱۰,۵۲۵ ۱۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۸۳,۲۵۴,۶۱۴,۹۷۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰,۵۳۵ ۱۰,۵۲۰ ۱۴- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۷۹,۱۳۱,۴۶۶,۸۸۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۰,۵۲۳ ۱۰,۵۰۸ ۱۴- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۶۹,۲۷۶,۹۸۲,۴۷۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۰,۵۱۳ ۱۰,۴۹۸ ۸- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۶۱,۱۶۷,۳۵۸,۲۵۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۰,۵۰۷ ۱۰,۴۹۱ ۱۲- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۵۵,۶۵۲,۵۷۴,۴۳۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۰,۴۹۸ ۱۰,۴۸۲ ۱۴- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۴۷,۹۸۳,۸۵۱,۶۱۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۰,۴۹۹ ۱۰,۴۸۳ ۱۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۴۸,۹۵۶,۲۷۹,۹۷۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۰,۴۹۵ ۱۰,۴۷۹ ۱۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۴۵,۳۹۳,۶۳۳,۱۵۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۰,۴۹۱ ۱۰,۴۷۵ ۱۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۴۱,۸۳۴,۸۶۸,۲۹۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰,۴۷۸ ۱۰,۴۶۳ ۱۴- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۳۱,۷۴۹,۲۸۰,۵۰۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۰,۴۸۱ ۱۰,۴۶۵ ۱۴- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۷۴۰,۰۰۰ ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶ ۸,۶۳۳,۹۳۵,۴۸۶,۴۰۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۰,۴۷۶ ۱۰,۴۶۲ ۹- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ ۸۸۲,۳۱۶,۶۴۶ ۹,۲۳۰,۳۹۸,۲۵۵,۱۵۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۰,۴۸۱ ۱۰,۴۶۶ ۱۲- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ ۸۸۲,۳۱۶,۶۴۶ ۹,۲۳۴,۰۹۷,۲۰۳,۲۴۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۰,۴۷۵ ۱۰,۴۶۰ ۱۴- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ ۸۸۲,۳۱۶,۶۴۶ ۹,۲۲۸,۸۰۹,۴۴۰,۳۶۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۰,۴۷۰ ۱۰,۴۵۵ ۱۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ ۸۸۲,۳۱۶,۶۴۶ ۹,۲۲۵,۰۱۰,۶۰۲,۳۸۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۰,۴۶۷ ۱۰,۴۵۲ ۱۴- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ ۸۸۲,۳۱۶,۶۴۶ ۹,۲۲۱,۹۶۵,۰۵۳,۹۵۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۰,۵۲۷ ۱۰,۵۱۰ ۹۵- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ ۸۸۲,۳۱۶,۶۴۶ ۹,۲۷۳,۲۹۴,۸۲۹,۳۹۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱۰,۴۳۴ ۱۰,۴۱۸ ۱۰۳- ۰ ۹۷۳,۷۵۶,۶۴۶ ۰ ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ۹۵۴,۱۱۶,۶۴۶ ۹,۹۴۰,۲۸۳,۳۰۵,۳۶۳