صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
هزینه‌های صندوق
فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائي هاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد. برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائي هاي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود.به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند:عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.01 درصد  (0.0001) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف یکصد میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 0.3 درصد (0.03) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از متوسط روزانۀ ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه­گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی *

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.5 درصد (0.005)  از ارزش معاملات روزانه بازارگردان تا سقف حداقل معاملات روزانه تعهد شده.*

کارمزد متولی

سالانه 0.01 درصد (0.0001)  از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­های صندوق که سالانه حداقل 150 میلیون ریال و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود*

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 100 میلیون ریال برای هر سال مالی

مخارج تصفیه صندوق

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی­های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می­باشد.**

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 500 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق****

هزینه سپرده گذاری
واحد­های سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان

سالانه 0.005 درصد (0.00005) ارزش مبنای حداکثر واحد­های سرمایه­گذاری صندوق تا سقف 5.000 میلیون ریال

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود:

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات  بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.
-
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات  بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. -