صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
اهداف صندوق

  

اهداف و الزامات  سرمايه گذاري

 هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد

الزامات سرمایه گذاری

 اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت"

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 75% از کل دارایی‌های صندوق

1-1-

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

حداقل 30% از کل دارایی‌های صندوق

1-2-

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 50% از کل دارایی‌های صندوق

1-3-

اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر *

حداکثر 40% از کل دارایی‌های صندوق

1-4-

اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن*

حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق

2

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس

 

حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق

2-1-

سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر

حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

2-2-

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

2-3-

سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

2-4-

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

2-5-

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2-6-

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5%  از کل دارایی های صندوق

3

واحدهای سرمایه­گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"

حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و نصاب حداکثر سرمایه­گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.

منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.

* اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب­ها، از نصاب حداکثر سرمایه­ گذاری صندوق از ارزش کل دارایی­های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی گردید.

صندوق­های سرمایه­ گذاری صرفاً  مجاز به سرمایه­گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان 5% از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه­گذاری مجاز به سرمایه­گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.