صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-03-98
منبع -
مقدمه گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-03-98
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست