صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود تیرماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۲.۷%
منبع -
مقدمه سود تیرماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۲.۷%
متن خبر

پیوست