صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی -
عنوان خبر زمان پرداخت سود مردادماه ماه صندوق سرمایه گذاری آسمان امید
منبع -
مقدمه زمان پرداخت سود مردادماه ماه صندوق سرمایه گذاری آسمان امید
متن خبر

سود تیرماه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آسمان امید (آسامید) تا روز یکشنبه مورخ 3 شهریورماه ۱۳۹۸پرداخت می شود. اطلاعیه مربوطه را اینجا ملاحظه نمایید.

پیوست