صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر مظنه خرید بازارگردان صندوق آسمان امید برای شهریور ماه 1398
منبع -
مقدمه مظنه خرید واحد های سرمایه گذاری صندوق آسمان امید توسط بازارگردان، مربوط به شهریور ماه 98
متن خبر

پیوست