صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود آبان ماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۰.۲%
منبع -
مقدمه سود آبان ماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۰.۲%
متن خبر

پیوست