صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۲۰
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۲۰
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست