صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع ۹۸/۰۹/۲۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان امید با موضوع تغییر نشانی صندوق
منبع -
مقدمه مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ صندوق سرمایه گذاری آسمان امید با موضوع تغییر نشانی صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست