صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود دی ماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۵.۵۵%
منبع -
مقدمه سود دی ماه صندوق آسمان امید پرداخت شد؛ ۲۵.۵۵%
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست