صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/12/24 ساعت 15
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/12/24 ساعت 15
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست