صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تغییرات امیدنامه صندوق مبنی بر حذف ویژگی تقسیم سود
منبع -
مقدمه تغییرات امیدنامه صندوق مبنی بر حذف ویژگی تقسیم سود
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست