صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/06 ساعت 16
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/06 ساعت 16
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست