صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع سالانه صندوق آسمان امید مورخ 1398/12/24 ساعت 14
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع سالانه صندوق آسمان امید مورخ 1398/12/24 ساعت 14
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست