صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/06
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/06
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست