صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۱۴,۵۳۵ ۱.۲۳ % ۱,۶۷۴,۵۲۱ ۱۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۷,۵۰۱,۲۰۸ ۸۰.۳۹ % ۴۱,۲۷۱ ۰.۴۴ % ۱۱۳,۶۵۴ ۱.۲۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۱۴,۰۸۴ ۱.۲۲ % ۱,۶۷۳,۶۱۴ ۱۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۷,۵۰۱,۲۰۸ ۸۰.۴۲ % ۳۸,۵۹۳ ۰.۴۱ % ۱۱۳,۵۹۷ ۱.۲۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۱۲,۰۶۹ ۱.۲ % ۱,۶۷۲,۷۱۸ ۱۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۷,۵۰۱,۲۰۸ ۸۰.۴۷ % ۳۵,۹۱۲ ۰.۳۹ % ۱۱۱,۵۹۳ ۱.۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۱۲,۰۶۸ ۱.۲ % ۱,۶۷۱,۸۳۳ ۱۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۷,۵۰۱,۲۰۸ ۸۰.۵ % ۳۳,۲۳۴ ۰.۳۶ % ۱۱۱,۵۹۲ ۱.۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۱۲,۰۶۸ ۱.۲ % ۱,۶۷۰,۹۴۸ ۱۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۷,۵۰۱,۲۰۸ ۸۰.۵۳ % ۳۰,۵۵۸ ۰.۳۳ % ۱۱۱,۵۹۲ ۱.۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۰۹,۶۶۴ ۱.۱۸ % ۱,۶۶۹,۹۹۴ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۷,۵۰۱,۲۳۷ ۸۰.۵۴ % ۳۲,۲۳۷ ۰.۳۵ % ۱۰۹,۲۰۹ ۱.۱۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۱۲,۳۸۸ ۱.۲۱ % ۱,۶۶۹,۴۰۱ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۷,۴۹۸,۴۴۳ ۸۰.۵۴ % ۳۰,۴۵۸ ۰.۳۳ % ۱۱۱,۹۱۷ ۱.۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۱۲,۳۸۷ ۱.۲۱ % ۱,۶۶۸,۵۱۹ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۷,۴۹۸,۴۴۳ ۸۰.۵۶ % ۲۸,۷۵۵ ۰.۳۱ % ۱۱۱,۹۱۷ ۱.۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۱۲,۳۸۶ ۱.۲۱ % ۱,۶۶۷,۶۳۷ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۷,۴۹۸,۴۴۳ ۸۰.۵۸ % ۲۶,۹۷۶ ۰.۲۹ % ۱۱۱,۹۱۵ ۱.۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۱۴,۷۴۱ ۱.۱۹ % ۱,۶۶۶,۶۴۰ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۷,۸۵۵,۷۲۱ ۸۱.۳ % ۲۵,۵۷۲ ۰.۲۶ % ۱۱۴,۳۱۴ ۱.۱۸ %