صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰.۲۱ ۲.۹۳ ۱۱۴.۱۸ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۰۴ ۰.۹۷ ۱۵.۶۳ ۳,۲۷۰.۴۱
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۲۴ ۳.۵۴ ۱۳۹.۳۵ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۱ ۰.۶۵ ۴۳.۹۵ ۹۶۵.۸۷
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۱ ۰ ۴۴.۰۳ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۴۱ ۲۳.۹۶ ۱۶,۲۰۵.۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۱۴ (۰.۹۸) ۶۵.۱۴ (۹۷.۲۹)
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۰۲) ۰.۸۶ (۶.۹۲) ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۸۲ ۲.۳۳ ۱,۸۸۳.۶۹ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۱۱ ۰.۶۳ ۴۸.۸۵ ۹۰۲.۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۱۷ ۲.۶۷ ۸۵.۱۷ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۲ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۰۵) (۱.۶۴) (۱۶.۵۹) (۹۹.۷۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۴ ۰.۳۹ ۱۵.۶۲ ۳۱۷.۳۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ (۰.۱۷) ۱.۵۶ (۴۶) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۹ ۰