صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۱۱) ۱۵.۴۸ (۳۲.۶۳)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۷ ۱.۱۹ ۲۸.۶۶ ۷,۳۰۱.۴۳
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۱۹.۷۳ ۳۱۹.۷۴
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۴ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۵ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۳۶ ۳۳.۴۶ ۲۷۶.۹۲
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۲۲) ۲۸.۷۶ (۵۴.۴۴)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۸ ۱.۱۴ ۳۳.۵۲ ۶,۱۲۴.۶۳
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۴ ۰.۴۱ ۱۵.۵۶ ۳۴۲.۲۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۲ (۱.۴۱) ۷.۵ (۹۹.۴۳)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۳ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۲۷ ۱۹.۸۵ ۱۶۶.۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۸ ۰.۴۷ ۳۳.۶۳ ۴۴۷.۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۰۳ (۰.۵۷) ۱۱.۴۹ (۸۷.۴۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۰۴ (۰.۰۲) ۱۵.۶۱ (۶.۳۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۹ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۴ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۱۲ ۰ ۵۴.۶۸ ۰