صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۱۹.۹۷ (۶۸.۵۶)
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۰۶ ۳.۷۲ ۲۴.۴۳ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ (۰.۰۴) ۱.۳۴ (۱۳.۵۷) ۱۲,۸۱۷.۸۸
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰ (۳.۵۱) ۰ (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰ (۲.۷۳) ۰ (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۷ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۰۱ (۱.۵۳) ۳.۵۷ (۹۹.۶۴)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰ ۰.۷ ۰ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۰۸ ۲.۷۶ ۳۲.۴۶ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۰۱ (۱.۹۳) ۳.۵۸ (۹۹.۹۲)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۰۳) (۲.۹۷) (۱۰.۰۱) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۲ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۰۲ (۰.۳۷) ۷.۲۹ (۷۴.۱۸)