صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۱۴ ۲.۴۶ ۶۶.۱۶ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۱۷ ۲.۱۶ ۸۵.۴۴ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۴ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۷ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۱۹ ۲.۴۸ ۹۹.۷۹ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۱۳) (۰.۸۳) (۳۷.۷۳) (۹۵.۱۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۸۲ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۱ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۲ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۳ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۰۶ ۲.۰۸ ۲۴.۰۳ ۱۸۵,۹۳۲.۲۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۱۹ (۰.۷۲) ۹۷.۹۶ (۹۲.۸۸)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۰۵ ۲.۳۶ ۱۹.۷۱ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۱) (۱.۶۶) (۳۰.۲۱) (۹۹.۷۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۰.۰۳) (۳.۳۶) (۱۰.۲۲) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۹ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۸ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۰۲ ۰.۰۷ ۷.۴۶ ۲۹.۱۵