صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۲ ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۵ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۱۴ ۰.۸۹ ۶۵.۳۲ ۲,۴۵۹.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۱۱ ۰.۹۹ ۴۸.۵۱ ۳,۵۲۱.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۲۴ ۴.۳۶ ۱۳۷.۳۴ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۲۱ ۴.۴ ۱۱۳.۳۹ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۷ ۲۴.۲۲ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۶ ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۳ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۰۵) (۱.۴) (۱۶.۵۵) (۹۹.۴۲)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۶ (۱.۹۱) ۲۴.۲۴ (۹۹.۹۱)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۴ (۰.۴۱) ۱۵.۵۹ (۷۷.۹۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۰.۱۴) (۴.۳۶) (۳۹.۷۵) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۷ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۰۸ ۱.۸۸ ۳۳.۶ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۰۹ ۰.۳۹ ۳۸.۵۷ ۳۱۴.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۱۱ ۱.۵۷ ۴۹.۰۵ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۰۸ ۰.۵۷ ۳۳.۷۱ ۶۹۷.۸۷