صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۰۹ ۰.۸۹ ۳۸.۴۴ ۲,۴۵۷.۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۷ ۰.۳۸ ۲۸.۸۱ ۲۹۸.۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰.۰۱ (۱) ۳.۶۸ (۹۷.۴۶)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۱۱.۴۷ ۸۷.۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۶ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۳.۶۵ ۱۱۹.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۰۳) (۱.۳۹) (۱۰.۳۱) (۹۹.۳۹)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۱ ۰.۰۷ ۳.۶۹ ۳۱.۳۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۳ (۰.۳) ۱۱.۵ (۶۶.۶۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۱۳ ۱.۲۱ ۶۰.۳۸ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۴ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۱۱ ۰.۸۳ ۴۹.۲۴ ۱,۹۴۶.۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۸ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۰۳ (۰.۷۷) ۱۱.۵۵ (۹۴.۰۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰ ۰