صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۰۶ ۰.۵۲ ۲۵.۸۴ ۵۷۵.۳۹
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۰.۰۹ ۲.۷۱ ۳۸.۹ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۰.۱ ۲.۶۲ ۴۳.۵۹ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۰۳ ۱.۷۳ ۱۰.۳۸ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۴ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۵ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۱۵ ۰.۷۵ ۷۵.۱۶ ۱,۴۴۹.۴۹
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰.۰۴ (۱.۳۵) ۱۴.۱۱ (۹۹.۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۱۴ ۱.۲۳ ۶۹.۶۵ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۰۸ (۰.۵۶) ۳۴.۶۷ (۸۷.۲۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۰۴ ۱.۵۸ ۱۴.۱۵ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۰۹ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰.۱ ۳.۷۳ ۴۴ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۰.۰۸ ۱.۸۲ ۳۴.۸ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۰۴ ۱.۳ ۱۴.۲ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰ ۰.۷۸ ۰ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۰۷ ۲.۱۸ ۳۰.۴۴ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۰۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۸ ۰