صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰.۰۶ (۱.۲۵) ۲۳.۹۹ (۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۰۸ ۱.۱۶ ۳۳.۲۴ ۶,۷۴۳.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۶۸) ۱۹.۶۶ (۹۱.۶۵)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۱۶ ۱.۵۱ ۷۷.۶۹ ۲۳,۶۶۹.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۱۲ ۱.۰۸ ۵۴.۰۵ ۴,۹۰۸.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۵ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۱ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۴ ۰.۷۲ ۱۵.۵۲ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۱ ۱.۵۲ ۴۳.۴۷ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۰۷ ۱.۶۱ ۲۸.۸ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۸۹ ۵۴.۳۸ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰ (۱.۰۷) ۰ (۹۸.۰۱)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۸ ۰.۷ ۳۳.۶۲ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۱ ۱.۹۶ ۴۳.۷ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۲ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹ ۰