صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۰.۰۱ (۳.۵) ۳.۴۵ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۰.۰۴) (۲.۷۶) (۱۲.۶۹) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰.۱ ۰.۲۵ ۴۵.۲۶ ۱۵۱.۶۲
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۱ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۲ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰.۱۱ ۱.۹۱ ۵۰.۳۹ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰.۱ (۰.۸۸) ۴۵.۴۲ (۹۵.۹۷)
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۰.۰۲ (۳.۴۶) ۷.۰۵ (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۰ (۲.۷۸) ۰ (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۰۷ (۰.۲۷) ۳۱.۳۴ (۶۲.۶۶)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۱ ۲.۳۷ ۴۵.۵۸ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰.۱۱ ۳.۵۵ ۵۰.۷ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰.۱ ۱.۸۶ ۴۵.۷ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۰۳ (۰.۳۵) ۱۰.۸۲ (۷۲.۳۲)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۰.۰۱ ۱.۷۷ ۳.۴۸ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶۸ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰.۱۵ (۰.۸۷) ۷۳.۱۳ (۹۵.۹۵)