صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۱ (۰.۲۲) ۳.۶۴ (۵۴.۵۷)
۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۱۸ ۲۸.۴۵ ۹۱.۷۹
۱۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۲۱ ۲.۶۳ ۱۱۲.۱۴ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۲ ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۵ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۱۴ ۰.۸۹ ۶۵.۳۲ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۱۱ ۰.۹۹ ۴۸.۵۱ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۲۴ ۴.۳۶ ۱۳۷.۳۴ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۲۱ ۴.۴ ۱۱۳.۳۹ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۷ ۲۴.۲۲ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۶ ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۳ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۰۵) (۱.۴) (۱۶.۵۵) (۹۹.۴۲)
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۶ (۱.۹۱) ۲۴.۲۴ (۹۹.۹۱)
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۸ ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۴ (۰.۴۱) ۱۵.۵۹ (۷۷.۹۶)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۰.۱۴) (۴.۳۶) (۳۹.۷۵) (۱۰۰)
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۷ ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰