صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۱۵ ۲.۰۴ ۷۰.۸۴ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۲۷ ۳.۶۹ ۱۷۲.۳۴ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۳۱ ۳.۱۳ ۲۰۴.۱۷ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰ ۲.۳۸ ۰ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۱۲ ۳.۳۳ ۵۳.۹۶ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۲ ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۳ ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰
۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۰.۱ ۲.۴۶ ۴۳.۴ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۰۶ ۱.۲۴ ۲۴.۱۷ ۹,۰۱۰.۳۲
۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰.۱۴ (۰.۳۸) ۶۵.۸ (۷۴.۷۷)
۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰.۱ ۳.۱۴ ۴۳.۵۶ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۳ ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۰.۰۹ ۳.۱۸ ۳۸.۵۵ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۰.۰۷ (۰.۰۷) ۲۸.۸۹ (۲۲.۸۳)
۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰.۰۳ ۰.۲۴ ۱۱.۵ ۱۴۳.۵۵
۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۰.۰۸ ۴.۴۳ ۳۳.۶۹ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۰.۰۶ ۳.۹۲ ۲۴.۳۵ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۴ ۰