صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۸۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۶ ۰
۴۸۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۸۶ ۰
۴۸۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۹ ۰
۴۸۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۱ ۰
۴۸۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۹۲ ۰
۴۸۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۰۴) ۲۴.۳۴ (۱۴.۰۵)
۴۸۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰.۰۴ ۲.۱ ۱۵.۶۴ ۱۹۸,۱۳۲.۹۷
۴۸۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۳ ۰
۴۸۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۴ ۰
۴۹۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۹۹ ۱۵.۶۷ ۳,۵۱۷.۵۴
۴۹۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۳۲ ۱۹.۹۶ ۲۲۰.۰۳
۴۹۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳ ۱۹.۹۷ ۱۹۸.۰۲
۴۹۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۸ ۰
۴۹۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۴۹۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۱ ۰
۴۹۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۲ ۰
۴۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۳ ۰
۴۹۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۰.۰۶ ۱.۵۷ ۲۴.۰۱ ۲۹,۲۸۸.۸۴
۴۹۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۰.۱۴ ۱.۹۶ ۶۵.۳۱ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱