صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۵ ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۳ ۰
۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰.۰۶ ۴.۰۹ ۲۴.۳۹ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۰۴ ۱.۸۲ ۱۵.۶۷ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۱۹.۹۷ (۶۸.۵۶)
۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۰۶ ۳.۷۲ ۲۴.۴۳ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷ ۰
۴۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ (۰.۰۴) ۱.۳۴ (۱۳.۵۷) ۱۲,۸۱۷.۸۸
۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰ (۳.۵۱) ۰ (۱۰۰)
۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۵۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۶ ۰
۵۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰ (۲.۷۳) ۰ (۱۰۰)
۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۷ ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۷ ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۰۱ (۱.۵۳) ۳.۵۷ (۹۹.۶۴)
۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰ ۰.۷ ۰ ۱,۱۶۵.۴۲
۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۰۸ ۲.۷۶ ۳۲.۴۶ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۵۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۰۱ (۱.۹۳) ۳.۵۸ (۹۹.۹۲)