صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۰۳) (۲.۹۷) (۱۰.۰۱) (۱۰۰)
۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۲ ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱ ۰
۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۰۲ (۰.۳۷) ۷.۲۹ (۷۴.۱۸)
۶۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۰.۰۷) (۲.۵۱) (۲۱.۸۲) (۹۹.۹۹)
۶۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۱۸ ۰.۴۳ ۹۵.۱۴ ۳۸۲.۸۵
۶۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰.۱۲ ۲.۲۶ ۵۲.۶۳ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۶۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰.۲۹ ۴.۳۲ ۱۸۸.۴۴ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۶۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲ ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۲ ۰
۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰.۰۲ (۰.۲۷) ۷.۳۳ (۶۲.۷۳)
۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۱۵ ۱۹.۳۶ ۷۲.۶۴
۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰.۳۳ ۲.۴ ۲۳۳.۹۸ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۷۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۰.۳۳ ۴.۲۳ ۲۳۵.۳۲ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۰.۲۸ ۴.۴۸ ۱۸۱.۵۶ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۷۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۷ ۰
۷۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۸ ۰
۷۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۰.۳۶ ۳.۸ ۲۷۶.۶۶ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۷۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۰.۲۱ ۳.۱ ۱۱۲.۷۳ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۸۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰.۲۲ ۲.۸۴ ۱۲۰.۸۸ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱