صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰.۲۲ ۳.۷ ۱۲۱.۲۶ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۸۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۰.۲۲ ۳.۷ ۱۲۱.۶۵ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۸۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۹ ۰
۸۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶ ۰
۸۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰.۱۹ ۲.۱۸ ۹۹.۲۴ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۸۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰.۰۷ ۲.۴۲ ۲۸.۹۵ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۸۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰.۴۴ ۲.۷۵ ۳۹۶.۵۳ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۰۱ ۳.۱۶ ۳.۶۳ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۸۹ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰.۱ ۳.۵۸ ۴۲.۸۶ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۹۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۴ ۰
۹۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰.۱۳ ۰ ۵۹.۱۲ ۰
۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰.۰۹ ۳.۰۹ ۳۷.۹۸ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۳ ۱۹.۶ ۱۹۶.۲۸
۹۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ (۰.۰۲) ۰.۲ (۶.۹۱) ۱۰۹.۹۴
۹۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰.۱۶ ۲.۵۳ ۷۷.۳۹ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۹۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰.۱۳ ۱.۷۸ ۵۹.۴۲ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۹۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۴ ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۷ ۰
۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۰.۱۳ ۲.۳۸ ۵۹.۵۸ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵