صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰.۱۷ ۲.۴۱ ۸۴.۴۳ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۳ (۰.۷۴) ۱۱.۴۲ (۹۳.۲۸)
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۰۹ ۱.۱۲ ۳۸.۳۴ ۵,۷۸۴.۹۹
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۲ ۳.۶۳ ۱۰۵.۹۱ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۲ ۰
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۷ ۰
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۵ ۰
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۰۸ ۰.۳۷ ۳۳.۶۲ ۲۸۲.۳
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۱۴ ۲.۴۶ ۶۶.۱۶ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۱۷ ۲.۱۶ ۸۵.۴۴ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۴ ۰
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۷ ۰
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۱۹ ۲.۴۸ ۹۹.۷۹ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۱۳) (۰.۸۳) (۳۷.۷۳) (۹۵.۱۵)
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۸۲ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۱ ۰
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۲ ۰
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰