صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱.۷۶ ۰ ۵۸,۱۷۶.۵۵ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۰۶ ۲.۰۸ ۲۴.۰۳ ۱۸۵,۹۳۲.۲۴
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۱۹ (۰.۷۲) ۹۷.۹۶ (۹۲.۸۸)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۰۵ ۲.۳۶ ۱۹.۷۱ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۱) (۱.۶۶) (۳۰.۲۱) (۹۹.۷۸)
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۰.۰۳) (۳.۳۶) (۱۰.۲۲) (۱۰۰)
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۹ ۰
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۸ ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۰۲ ۰.۰۷ ۷.۴۶ ۲۹.۱۵
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۰.۲۱) (۲.۷۲) (۵۲.۹۹) (۱۰۰)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۱۳) (۲.۷) (۳۷.۲۸) (۱۰۰)
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۵ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۰۲) (۱.۰۸) (۶.۹۲) (۹۸.۰۸)
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۵ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۴ ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰.۲۶ ۲.۰۱ ۱۵۴.۶۷ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰.۱۹ ۲.۸۲ ۹۸.۳ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰.۲۷ ۲.۶۷ ۱۶۵.۱۵ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰.۱ ۱.۹۳ ۴۳.۵۹ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۰.۱۳) (۳.۴۵) (۳۷.۵۲) (۱۰۰)