صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۶ ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۳ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۱۳ ۱.۰۳ ۶۰.۱۱ ۴,۱۰۳.۵۳
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰.۲۱ ۲.۹۳ ۱۱۴.۱۸ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۰۴ ۰.۹۷ ۱۵.۶۳ ۳,۲۷۰.۴۱
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۲۴ ۳.۵۴ ۱۳۹.۳۵ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۱ ۰.۶۵ ۴۳.۹۵ ۹۶۵.۸۷
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۱ ۰ ۴۴.۰۳ ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۴۱ ۲۳.۹۶ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۱۴ (۰.۹۸) ۶۵.۱۴ (۹۷.۲۹)
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۰۲) ۰.۸۶ (۶.۹۲) ۲,۱۷۲.۴۸
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۸۲ ۲.۳۳ ۱,۸۸۳.۶۹ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۱۱ ۰.۶۳ ۴۸.۸۵ ۹۰۲.۸
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۸ ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۸ ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۱۷ ۲.۶۷ ۸۵.۱۷ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۲ ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۰۵) (۱.۶۴) (۱۶.۵۹) (۹۹.۷۶)