صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۱۱۵
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1  شرکت تأمین سرمایه امید
750.000
2  شرکت سبدگردان آسمان  250.000