دسته بندی -
عنوان خبر زمان پرداخت سود فروردین ماه صندوق سرمایه گذاری آسمان امید
منبع -
مقدمه زمان پرداخت سود فروردین ماه صندوق سرمایه گذاری آسمان امید
متن خبر

سود فروردین ماه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آسمان امید (آسامید) تا روز سه شنبه 3 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸پرداخت می شود. اطلاعیه مربوطه را اینجا ملاحظه نمایید.

پیوست